Tổng Giám Đốc Lỡ Yêu
“Nếu giữa chúng ta cách nhau một ngàn bước, chỉ cần anh đi bước đầu tiên, em sẽ đi chín trăm chín chín bước còn lại về phía anh.”
Joy View 1.6M Joy
# Ngôn Tình | Lãng Mạn