profile-image
icon-annouce
Cảm ơn mọi người. Mình sẽ nhớ Joy và mng rất nhiều 🤍 « 𝒟𝒶𝓃𝒸𝒾𝓃𝑔 𝒜𝓃𝑔𝑒𝓁𝓈. 🌬 »
icon-arrow-right
5
Truyện
50.1M
Joy

Truyện của dolly 🐑