Đội Thám Tử
Cuốn truyện quay quanh về một nhóm thám tử gồm 12 người, đặc biệt họ có thể thấy những thứ đó mà con người bình thường không thể thấy hoặc biết đến..
Joy View 25.5K Joy
# Trinh Thám | Kinh Dị