Học Viện Anh Hùng
"Nếu có thể xin hãy cho tôi xuyên không một lần nữa, tôi không muốn sống trong cái thực tại chán ngắt này!" -Trích một câu nói trong truyện-
Joy View 8.2K Joy
# Ảo Diệu | Hài Hước
#hocvienanhhung #xuna #truyenxuna #xuyenkhong
# 7 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện