|BOYLOVE| Giấy Ngắn Tình Dài
Trang giấy đó không thể viết hết hay vẽ được tình cảm mà em dành cho anh. Chờ đợi một đời để "chấp nhận" nhau.
Joy View 2.1M Joy
# Drama | Ngôn Tình