[Bách Hợp Android] 2B và cuộc nổi dậy của binh đoàn Android
Năm 4076, con người đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong vì có một thế lực lạ xâm nhập vào Trái Đất, lúc đó có một cô gái xuất hiện với biệt danh 2B
Joy View 19 Joy
# Viễn Tưởng | Ảo Diệu
#Nier2B
# 2 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện