[Bách] Chủ nhiệm! kẻ thù không đội trời chung
Khi gặp nhau lần đầu là kẻ thù, lần thứ hai gặp nhau lại gà bay chó chạy...hai kẻ khắc khẩu tưởng chừng không thể ở chung vậy mà yêu nhau?
Joy View 384.9K Joy
# Ngôn Tình | Hài Hước
#bachhop #cotro #gei #haihuoc #nguoctam #khoailang ##hacdao ##HE
# 21 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện