Tôi đã đắc tội với một vị thần
Câu chuyện kì lạ giữa một vị thần ngạo mạn và một cô gái trẻ cứng đầu. Thính bắt đầu rắc từ chap 3 trở đi.
Joy View 83.7K Joy
# Ảo Diệu | Ngôn Tình
# 3 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP