Căn Phòng Khóa Kín
Đây là câu truyện có thật và đã xảy ra tại 1 trường cấp 2 nằm trong địa bàn 1 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh...
24K Joy
# Kinh Dị
# 1 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP