Lời hứa Dạ Anh Thảo
Viết về một fan girl xuyên không về triều đại joseon (câu chuyện hoàn toàn ko có thật nên xin đừng ném đá nhé)
Joy View 883 Joy
# Ngôn Tình