Chuyện đi làm nghề khách sạn
Viết về những việc xảy ra khi đi làm . Viết linh tinh xả stress . Khẩu nghiệp tí cho vui
Joy View 6.1K Joy
# Drama
# 9 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP