Ô- sin của nhà Vua
Một cô gái thông minh, nhanh nhẹn ở thế kỉ 21 do lỗi kĩ thuật của trò chơi xuyên không,quay về trung quốc thời xưa,dưới thời trị vì của Minh Thái Tổ.
Joy View 1.5K Joy
# Viễn Tưởng | Hài Hước
# 2 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP