Docter và bệnh nhân tâm thần
Cô một vị bác sĩ được đất nước giao nhiệm vụ khó khăn chính là trị bệnh cho tội phạm nguy hiểm biến thái nhất. Ai ngờ lại bị hắn trị thành kẻ điên.
498 Joy
# Ngôn Tình | Kinh Dị
#ngontinh #hiendai #kinhdi #bienthai
# 1 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện