Kết thúc
Nam Thần Trùng Sinh
Diệp Nam 1 thiên tài nhưng sinh ra cơ thể khiếm khuyết, sức khỏe cực tệ. Cả đời làm phế nhân, tận khi giới hạn sinh mệnh kết thúc. Y được thành hắn?!
Joy View 6K Joy
# Ngôn Tình | Ảo Diệu
# 3 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện