[Mystic Messenger] Khi Tất Cả MC Tụ Họp
Chỉ là một mẩu truyện nho nhỏ về các MC của chúng ta <3 Và trong truyện, tất cả MC đều cùng tổ chức tiệc Họ đều có GE, BE, NE riêngggg
Joy View 10K Joy
# Ngôn Tình | Ảo Diệu