Kết thúc
Ngày em rời xa [Mystic Messenger]
Như tiêu đề vậy, đây là một câu chuyện sau ngày 11 của 707 khi MC restart game để chơi route mới.
Joy View 91.1K Joy
# Ngôn Tình | Drama
# 4 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP