Con Rối
Một nhóm bạn thân, rơi vào một trò chơi quái đản. Liệu rằng, ai mới là 'con rối'? Ai mới là người làm chủ?
Joy View 48.7K Joy
# Ảo Diệu | Viễn Tưởng
# 3 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện