Đừng thức quá ba giờ
"Sống cũng thế, chết cũng thế, dù thế nào anh cũng sẽ theo em đến cùng. Đây không phải trách nhiệm, anh là đang tỏ tình với em!"
Joy View 89 Joy
# Trinh Thám | Ngôn Tình
# 2 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP