Tinh Lâm ngoại truyện!
Đây là câu chuyện tự chế, lấy từ Ai Chết giơ tay 😁. Chuyện bắt đầu sau tập 8. Hãy chờ xem nhé!
Joy View 37.4K Joy
# Viễn Tưởng | Hài Hước
# 4 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP