AKIMOTO - Vị thần ánh sáng
Akimoto là một vị thần Ánh sáng tối cao (Quang Thần), đồng thời cũng chính là Vương của Quang tộc. Kẻ thù lớn nhất của ngài chính là Ác Thần Akadou.
Joy View 22.5K Joy
# Viễn Tưởng | Ảo Diệu
# 7 Chương
Bắt đầu đọc
Tải APP xem truyện