Kết thúc
Vị Khách Không Mời
Sanda tổ chức 1 bữa tiệc lớn để mừng sinh nhật của mình. Nhưng mọi người đều biến mất một cách kì lạ và cuối cùng chỉ còn lại một vị khách.
Joy View 21.5K Joy
# Kinh Dị
# 2 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP