Trên đường về
Pol ngồi sát cửa sổ xe khách, đang trên đường đến chỗ Ma Phrang bạn gái của anh ấy. Giữa đường đi, Pol thấy một vụ tai nạn...
Joy View 415.7K Joy
# Kinh Dị
# 1 Chương
Bắt đầu đọc
GO TO APP