profile-image
icon-annouce
icon-arrow-right
3
Truyện
904.5K
Joy

Truyện của #duy minh

 

Fanboard

Emly❤
bạn ơi xin hãy lắng nghe mình xin hãy dành chút thời gian vàng bạc để lướt sơ qua bộ truyện "Chủ Tịch Lạnh Lùng Cưng Chiều Bà Xã"mình rất cơm ơn
1
mt
Ai muốn có gì nói với Yunn. Thì inb acc này nha . Acc đó Yunn mất rồi
1
𝙽𝚐𝚘𝚌 𝚃𝚛𝚒𝚗𝚑 { 𝙻𝚒𝙻𝚒 }🍁
𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̣̂𝐮👋 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 . 𝐇𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐨 𝐦𝐮𝐨̣̂𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐛𝐨𝐚𝐫 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐞̂̉ 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐮̣𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 [ 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚 ] . 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̣ . 𝐓𝐮𝐲 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐲́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐚̣ ☺. { 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 }
1
Puu Sociuu🦖
Team rã nha..
53
🐽•𝙻ụ𝚌 𝙶𝚒𝚊•🐰
Team tớ đang tuyển thành viên ạ ,Không biết cậu có ứng ko?
6