Mun

"Cuộc sống này, không phải bất cứ câu chuyện nào khi kết thúc cũng đều Happy Ending, thế nên Sad Ending hay Open Ending gì cũng đều có ý nghĩa của riêng nó"
2
Truyện
2.6K
Joy

Truyện của Mun