♥️Sủng Ái♥️

Ta là một sự lai tạp của rất nhiều thể loại. Tam quan của ta cũng không bình thường cho lắm . Nên thấy không hợp cũng có thể đi. Xin không ném gạch đá
Thật sự rất lười , quyết định khi nào có tâm trạng sẽ ra chương tiếp , còn không thì tạo thái giám cho mọi người coi . Yêu nhiều ~ moa~
4
Truyện
32.2K
Joy

Truyện của ♥️Sủng Ái♥️

 

Fanboard

Hãy tương tác với các bạn khác để có Fan cho chính bạn