Hạ Vũ

Trời mưa rồi...ngồi bên cửa sổ, tay cầm sách, nhấm nháp miếng bánh, mở bản balad mình thích... Cuộc sống tao nhã, cần gì tình yêu???
5
Truyện
526.9K
Joy

Truyện của Hạ Vũ